Productielijnen voor industriële bakkerijen

Voor Verhoeven Bakery Equipment hebben wij, samen met
TT-Engineering, gewerkt aan de engineering van diverse bakkerij machines. De geëngineerde broodbaklijnen waren voor fabrikanten in Finland en Griekenland. Interessante projecten, waarin goede samenwerking en kennisdeling centraal stonden.

Verhoeven is een turn-key leverancier van productielijnen en machines voor industriële bakkerijen. Dit kunnen losstaande bakkerij machines zijn, maar ook volledige productielijnen: van meel tot aan afgebakken brood. Met een eigen plaatwerkerij en -lasserij heeft zij nagenoeg de gehele productie van deze lijnen en machines in huis. Ook de installatie op locatie wordt door Verhoeven verzorgd. Het ontwerpen en produceren van klantvragen, gebeurt op basis van maatwerk: ETO (Engineer to Order). Verhoeven heeft eerder naar tevredenheid gebruik gemaakt van de diensten van AME in dit engineeringsproces. Onze collega’s Niels van AME en Jaap van TT-Engineering hebben Verhoeven ondersteund bij een paar grote projecten.

Engineering van een broodbaklijn
Niels en Jaap hebben samengewerkt aan de engineering van delen van een broodbaklijn voor een Finse klant van Verhoeven. Jaap: “In deze lijn werd het deeg onder andere op een transportband geplaatst, verdeeld, met meel bestrooid en uiteindelijk in een rijskast geplaatst.” Voor dit project hebben Niels en Jaap zowel zelfstandig als samen gewerkt aan machines die deel uitmaakten van de broodbaklijn.

Zo heeft Niels zelfstandig gewerkt aan prooferkasten, transportsecties, meelstrooiers en vacuümbanden die broden uit blikken tillen. Niels zegt over het project: “De prooferkasten waar ik aan gewerkt heb, lijken op een dubbele paternosterkast. Daarin gaan blikken met deeg aan de ene kant omhoog en komen aan de andere kant weer omlaag, in een continue doorlopende lijn. Tijdens dit proces rijst het deeg.” Jaap heeft een groot deel van de transportbanden tussen de verschillende stations getekend en gedetailleerd. Het overige detailleerwerk heeft hij in samenwerking met Niels verzorgd.

Advanced_Mechanical_Engineers-productielijnen-voor-industriële-bakkerijen

Leuke uitdagingen in het project
Jaap had nog geen ervaring met het engineeren voor industriële bakkerijen. Gelukkig lopen collega’s van AME over met kennis daarvan, waardoor leuke kennisdeling ontstond. Jaap: “Het was een heel ander product en een andere manier van werken, dan waar ik eerder mee in aanraking ben geweest. Ik moest vooral opletten op de details in de transportbanden en op de koppeling tussen onderdelen.” Voor Niels lag de uitdaging meer bij het zoeken van afstemming in de samenwerking. Hij zegt daarover: “Na een aantal weken kregen Jaap en ik samen grotere delen van de machinelijn toegewezen, die wij zelfstandig konden uitwerken. Er samen voor zorgen dat het complete tekeningenpakket juist en op tijd bij de werkvoorbereiding lag, was een mooie uitdaging.”

Bij de ontwikkeling van de verschillende onderdelen zijn ook kleine verbeteringen doorgevoerd. Zo is er een egaler strooibeeld, door een verbetering van de constructie van de meelstrooiers. Verder vond Jaap ook de samenwerking tussen verschillende disciplines inspirerend en leerzaam: “Ik heb verschillende middagen met een aantal electrical engineers en mensen van de werkplaats aan mijn bureau gestaan. Daardoor kon ik de kennis van die disciplines meekrijgen in het ontwerpproces en kreeg ik iedereen met de neus de goede kant op.”

Op de vraag waar zij het meest enthousiast van werden in dit project, antwoordde Niels: “De werkplaats in kunnen lopen en daar direct zien wat je getekend hebt. Ook de korte lijnen met werkvoorbereiding en productie vond ik heel prettig. Als er productietechnische vragen of uitdagingen zijn, kun je goed en snel op elkaar afstemmen.” Jaap vult daarbij aan: “En voor mij natuurlijk het samenwerken met Brabanders. Dat is echt top!”

Kruisbestuiving door kennisdeling
Bij AME hebben wij veel ervaring in de Food Machinery, waaronder de engineering van machines en productielijnen voor industriële bakkerijen. TT-Engineering is daarentegen meer gespecialiseerd in andere branches, zoals de automotive, aerospace en scheepsbouw. Het voordeel van samenwerken, is het delen van kennis die branches overstijgt. Soms kan kennis van engineering voor de ene sector toegepast worden op een andere sector. Daarnaast zorgt het in meerdere branches actief zijn voor brede expertise en een open, frisse en kritische blik.

Locatie:
Op locatie van de opdrachtgever
Projectduur:
4 maanden
Systemen:
SolidEdge en een PDM pakket