Privacybeleid

Op deze pagina vindt u het privacy beleid van AME (Advanced Mechanical Engineers). Hierin leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Advanced Mechanical Engineers (AME) is een zakelijke dienstverlener, gespecialiseerd in de flexibele inzet van expertise en capaciteit in diverse technische branches, zoals de agrotechniek, food machinery, speciaal machinebouw, transportsystemen en verpakkingsmachines. Het privacy beleid van AME toont aan hoe wij zorgvuldig omgaan met onze verantwoordelijkheid voor de verwerking en bescherming van persoonsgegevens. Meer informatie over wat persoonsgegevens inhouden kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw rechten

U heeft veel rechten als het gaat om het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens. Zo heeft u het recht uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren, te laten verwijderen (dit kan zodra AME geen wettelijke verplichting meer heeft om ze te bewaren) of over te laten dragen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking door AME. Dit kunt u desgewenst doen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of intrekking van uw toestemming kunt u ons contactformulier invullen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u gedaan is, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

Welke persoonsgegevens slaan wij op en voor welk doel?

AME verwerkt en bewaart persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Zo verwerken wij bijvoorbeeld voor- en achternamen, e-mailadressen, telefoonnummers, opleidingsgegevens en curricula vitae. Deze persoonsgegevens worden gebruikt om contact op te nemen met potentiële kandidaten en in het kader van het sluiten van (arbeids-)overeenkomsten. AME verwerkt in principe geen bijzondere persoonsgegevens, tenzij noodzakelijk (bijvoorbeeld in het geval van medische keuringen voor het invullen van een specifieke functie). Als de website van AME wordt bezocht worden IP-adressen van bezoekers verzameld. De IP-adressen worden opgeslagen en kunnen gebruikt worden voor marketingdoeleinden. Ook worden op de website technische, functionele en analytische cookies verzameld, die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die AME gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Zij zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Cookies helpen ons ook om onze website te optimaliseren. Wil je liever niet dat cookies opgeslagen worden? Dan kunt u uw internetbrowser zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

AME bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het realiseren van de doelen, waarvoor uw gegevens verzameld zijn. Persoonsgegevens van kandidaten die niet voor AME werkzaam zijn of zijn geweest, maar wel blijk hebben gegeven van hun interesse worden tot 2 jaar na de datum van opname bewaard. Bij een eerste contactmoment wordt om expliciete toestemming gevraagd om gegevens langer dan twee jaar te bewaren. Heeft u de voorkeur om uw persoonsgegevens eerder dan na twee jaar verwijderd te hebben? Lees onder het kopje ‘Uw rechten’ wat u in dat geval kunt doen.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

AME neemt de bescherming van uw gegevens serieus en daarom nemen wij passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Dit doen wij onder andere door ervoor te zorgen dat alleen bevoegden binnen de organisatie toegang hebben tot uw persoonsgegevens en zorgen wij ook voor een goed beschermde infrastructuur. Daarnaast neemt AME besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben op persoonsgegevens, niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Hierbij gaat het om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een medewerker van AME tussen zit.

Heeft u het idee dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of zijn er aanwijzingen van misbruik? Neem dan contact met ons via ons contactformulier. Wij zoeken graag samen met u naar een oplossing.

Delen van uw gegevens met derden

AME verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van eerder genoemde doelen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. AME blijft eindverantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Opdrachtgevers

AME deelt persoonsgegevens van kandidaten en medewerkers met (potentiële) opdrachtgevers. Bij het voorstellen van kandidaten en medewerkers gebruiken wij een aangepast
curriculum vitae dat op basis van sollicitatiegegevens van betrokkenen is opgesteld. Op het door AME aangepast curriculum vitae worden, naast de voornaam van de
kandidaat, geen op persoon herleidbare gegevens getoond.

Leveranciers

AME schakelt leveranciers in die persoonsgegevens verwerken. Met alle verwerkers van persoonsgegevens worden verwerkersovereenkomsten afgesloten. Wij beoordelen vooraf de beveiligingsmaatregelen van leveranciers, de naleving van de privacyregelgeving en zien hier periodiek op toe.

Aansluitend verstrekt AME op verzoek van politie en justitie persoonsgegevens, indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Links naar websites van derden

De website van AME kan hyperlinks bevatten naar andere websites. AME is niet verantwoordelijk voor de manier waarop door deze websites met persoonsgegevens wordt omgegaan.

Wijzigingen aan deze privacyverklaring

AME behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Daarom raden wij u aan om deze verklaring, bij bezoek aan onze website, regelmatig te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in september 2018.

Contact

Heeft u vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring, of wilt u graag een verzoek of klacht bij ons indienen? Kom in contact met onze Functionaris Gegevensbescherming, Martin Veldhuis. Wij zoeken graag naar een manier om u te ondersteunen.

Advanced Mechanical Engineers
Hambakenwetering 5P
5231 DD ‘s-Hertogenbosch
(073) 51 34 822
info@ame.nl