Projectaanpak

Methodisch ontwerp, Design for manufacturing, Design for assembly en zeker ook een nuchter boerenverstand helpen ons om uw visie om te zetten in een feilloos resultaat.

Kom in contact

Opstellen programma van eisen

Het opstellen van een programma van eisen en vastleggen van de gewenste specificaties zijn altijd de basis van een goed werkende machine. Daarom is dit de eerste stap die wij nemen in onze projectaanpak. De juiste timing van de processen en de volgorde hiervan kunnen een essentieel verschil maken tussen een redelijk of een goed werkende machine.

Wij helpen u graag met het opstellen of de toetsing van een volledig programma van eisen. Hierbij zijn wij altijd alert op het verschil tussen eisen, wensen en ‘nice-to-have’ zaken. Daarnaast kunnen wij ingeschakeld worden voor een second opinion of een kritische beoordeling, waardoor onnodig strenge specificaties voorkomen worden die leiden tot een te dure machine of een te complexe procesafhandeling.

Onze engineers denken vanaf het begin graag met u mee.

Concept ontwikkeling

Vanuit een goed programma van eisen kunnen onze constructeurs in 3D een conceptontwerp opstellen. Hiervoor zijn voornamelijk de technische, maar ook zeker de financiƫle aspecten de ingrediƫnten. Dit conceptontwerp geeft een globale eerste indruk. Natuurlijk staat u als opdrachtgever aan het roer en zullen wij onze visie, keuzes en oplossingen graag met u delen.

Methodisch ontwerp, Design for manufacturing, Design for assembly en zeker ook een nuchter boerenverstand helpen ons om uw visie om te zetten in een feilloos resultaat.

Pas als wij het samen eens zijn over het ontwerp, starten wij vanuit 3D het definitieve ontwerpproces. Dit leidt tot een functioneel ontwerp. Uitgangspunt is uiteraard dat alles wat wij ontwerpen ook moet werken! Klinkt logisch en dat is het ook!

Ontdek de mogelijkheden

Concept uitwerking

Uiteindelijk moet het mechanische ontwerp geproduceerd worden en daarvoor zijn 2D tekeningen nodig. Zie het als een juridisch document, alle details moeten kloppen. Huurt u ons (ook) hiervoor in, dan is onze projectaanpak als volgt:

Pas als onze opdrachtgevers 100% tevreden zijn met het 3D model, starten wij met het detailleren van het ontwerp. Hierin worden werktekeningen, stuklijsten, snij-files en dergelijke gemaakt. Wordt er gebruik gemaakt van PDM? Dan kunnen wij middels een VPN-verbinding ook voor de juiste registratie, rechtstreeks in jullie systeem zorgen.

Ontdek de mogelijkheden