Wat maakt engineering kwalitatief?

Wanneer vinden wij dat engineeringswerkzaamheden van hoge kwaliteit zijn? Welke eigenschappen vinden we hierin belangrijk? Moet bijvoorbeeld de geboden oplossing innovatief zijn? Laten wij ons (mis)leiden door de tijd die ergens aan besteed is? Of moet elk ontwerpbesluit onderbouwd worden met stevige berekeningen? In gesprek met onze opdrachtgevers hebben wij ontdekt dat zij (met name) aan drie aspecten afmeten of het werk van een engineer of ingenieursbureau kwalitatief is of niet. In deze blog leest u wat, volgens hen, engineering kwalitatief maakt.

Het paraat hebben van
brede en relevante kennis

Bij deze pijler gaat het zowel over de diepte als breedte van kennis. Natuurlijk is het voor machinebouwers belangrijk dat de parate kennis relevant is voor hun projecten. Toch is het een leuke bonus als er branche overstijgende kennis gedeeld wordt. Dat kan namelijk net de sleutel zijn om voor te lopen op concurrenten. Verdieping van vakkennis kan bij engineers gestimuleerd worden door hen cursussen en trainingen aan te bieden. Het verbreden van hun kennis kan door hun werkzaamheden van afwisseling te voorzien. Werken zij aan uiteenlopende projecten, voor verschillende opdrachtgevers of in diverse branches? Door die afwisseling bouwen zij aan hun kennis, die zij meenemen van project naar project.

Hoe boort u additionele kennis aan?

Heeft u een vaste engineeringsafdeling? Dan kunt u de toestroom van nieuwe, parate kennis onder andere bereiken door te bouwen aan een vaste, flexibele schil van engineers die projectmatig werken. Met hun parate en branche overstijgende kennis en frisse, kritische blik zetten zij uw engineers aan het denken. Die kennisdeling helpt om projecten naar een hoger niveau te tillen.

Lees meer over de voordelen van een flexibele schil

Een doelgerichte en pragmatische projectaanpak hebben

Of wij engineering kwalitatief vinden, hangt samen met of het nut heeft: is het bruikbaar en maakbaar? Dat begint niet bij de productie of bij assemblage. Dat begint al bij het opstellen van een programma van eisen. Daarbij moet het verschil duidelijk zijn tussen eisen, wensen en ‘nice-to-have’ functionaliteiten. Staat het programma van eisen? Een extra kritische beoordeling kan nooit kwaad. Sterker nog: onnodig strenge specificaties kunnen leiden tot te dure machines of te complexe procesafhandelingen. Een eenduidig programma van eisen is dé basis voor het engineeringsproces. Daaraan worden concepten en oplossingen getoetst. Eventuele nieuwe inzichten en extra eisen of wensen die tijdens de uitvoering ontstaan, leveren dan in een vroeg stadium duidelijke beslismomenten op. Daardoor blijft er grip op de planning en het budget.

Laat engineers vanaf het begin meedenken

Als kwaliteit hoog in het vaandel staat, zijn dit de stappen om te zetten. Door een pragmatische bril zorgen deze stappen voor een duidelijke, doelgerichte en efficiënte werkwijze, met de wensen van opdrachtgevers voor ogen. Om dit te bereiken, is het belangrijk om engineers vanaf het begin mee te laten denken.

Net dat stapje verder gaan met innovatief denkvermogen

Wie wil er nu niet verrast worden met een nóg beter resultaat dan vooraf uitgesproken? Laat expertise, vakkennis en kwaliteit zich nu het beste uiten als er creatief, innovatief en out-of-the-box gedacht kan worden. Samenwerken met partijen die bestaande oplossingen en technieken los kunnen laten en in andere richtingen durven te denken, kan de investering zijn die uw organisatie de toekomst in brengt. Tegelijkertijd schuilt hierin de grootste uitdaging én voldoening voor engineers die willen excelleren. Creatieve ideeën en innovatieve dromen zijn niets, tenzij ze door experts vertaald worden naar werkbare, functionele oplossingen.

Bij Advanced Mechanical Engineers is onze missie om ieder project en ieder proces waar wij aan meewerken, beter te maken. Niet alleen werkend, maar beter dan in eerste instantie verwacht wordt. Het is dan ook niet voor niets dat 89% van onze opdrachtgevers aangeeft de kwaliteit van ons werk goed tot uitstekend te vinden.

Het belang van
brede kennis en een frisse blik.

Onze samenwerking met Fuji Seal is een goed voorbeeld hiervan. Het bedenken van écht waardevolle optimalisaties aan verpakkingsmachines bleek voor Fuji Seal lastig. Doordat hun R&D afdeling erg bekend was met hun eigen verpakkingsmachines, kregen zij een tunnelvisie. Hierdoor werd vaak voor de bekende oplossing gekozen en bleef innovatie en procesverbetering achter. De expertise van onze Advanced Mechanical Engineers in verschillende bedrijfstakken werd hiervoor ingeschakeld. Juist door die afwisseling konden wij buiten de gebaande paden treden en mooie oplossingen bedenken voor problemen die de engineeringsafdeling van Fuji Seal zelf niet opgelost kreeg.

Lees meer over dit project

Branche overstijgende kennisdeling

“Dat delen van kennis, ook branche-overstijgend, is iets wat ook onderling tussen de AME-collega’s gebeurt. Als je op kantoor zit en je hebt een vraag, dan kijken collega’s vanuit hun eigen expertise mee. Het valt me dan soms ineens op hoe breed wij kennis paraat hebben. Echt een meerwaarde!”

Lilian

Samenwerken aan kwalitatieve engineering?
Kom in contact!